Velkommen!

Hovedinnholdet på nettsidene til NLCG er handlings- programmet, men her ligger også annen nyttig informasjon for lungekreft-interesserte leger, pasienter, pårørende og andre. Ansvarlig for sidene er Styret i Norsk lungekreftgruppe (se link til høyre).
Vi håper internettsidene gir den informasjonen man forventer å finne, men forslag til endringer er selvsagt svært velkomne!

Logg inn

Nye norske lungekreftpublikasjoner

Nyheter

  • I slutten av august arrangerer ETOP (sammenslutning av europeiske lungekreftgrupper som NLCG) et workshop som dekker hele lungekreftfeltet, og ser ut til å være et meget godt møte. NLCG er medlem i ETOP, og møtet er derfor gratis for den som melder seg via NLCG før 15. juni, og reise vil bli dekket (19.5.15).

 

 

 

Syndiker innhold