Velkommen!

Hovedinnholdet på nettsidene til NLCG er handlings- programmet, men her ligger også annen nyttig informasjon for lungekreft-interesserte leger, pasienter, pårørende og andre. Ansvarlig for sidene er Styret i Norsk lungekreftgruppe (se link til høyre).
Vi håper internettsidene gir den informasjonen man forventer å finne, men forslag til endringer er selvsagt svært velkomne!

Logg inn

Nye norske lungekreftpublikasjoner

Nyheter

 

 

 

Syndiker innhold