Program Onkologisk forum, Trondheim, 2012 (lungekreftsesjon)

Møtested: Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Onsdag kveld, 21.11 17‐1930
Styringsgruppemøte
1) Handlingsprogram, generelt (Odd Terje Brustugun)
a) Utredningskapitlet (Tore Amundsen)
b) Innføring av bl.a. ALK‐testing, introduksjon av crizotinib (Roy Bremnes)
c) Tilbakemelding fra HDir om kostnadskrevende behandling, diskusjon om vedl.holdsbehandling (Brustugun)
2) Studier (Sveinung Sørhaug)
3) Presentasjon og vedtak av nye Statutter (Amundsen)
4) Informasjon om kirurgi-resultat fra Bodø, diskusjon (Olaf Alexandersen)
5) Presentasjon av nettsiden nlcg.no (Brustugun)

Torsdag 22.11 1330‐1730
Fellessesjon med Norsk forening for pall. medisin. Møteleder: Morten Thronæs
Palliativ behandling av dyspnè
‐ Sett fra lungemedisinerens vinkel (Amundsen)
‐ Sett fra palliatørens vinkel (Jan Henrik Rosland)
‐ Sett fra onkologens vinkel (Stein Sundstrøm)

Palliativ strålebehandling av skjelettmetastaser (Sundstrøm) og stereotaktisk strålebehandling av hjerne‐/columna‐metastaser (Brustugun)
Pause

Hva skjuler seg bak neste sving – og bak horisonten? Møteleder: Brustugun
Utdeling av BI Cancer Research Award (Ellinor Heitmann)
Nye kliniske studier (Paal Fr. Brunsvig, Sørhaug)
Aktuell translasjonsforskning (Tom Dønnem)
Foreløpige resultater fra HAST og Conrad (Bjørn Henning Grønberg, Hans Henrik Strøm)
Pasientforeningen informerer (Regine Deniel Ihlen)
Presentasjon av nettsiden nlcg.no (Brustugun)

Se også http://www.onkologiskforum.org/