BI Cancer Research Award 2012

Under årets Onkologisk forum ble det for første gang utdelt en forskningspris, på bakgrunn av en generøs donasjon fra Boehringer Ingelheim. Prisen er dermed kalt "Boehringer Ingelheim Cancer Research Award". Juryen har bestått av Ellinor Heitmann (leder), Paal Fr. Brunsvig og Stein Sundstrøm.

Annonseringen av at det skulle deles ut en slik pris kom først i september, men det kom likevel inn et antall verdige kandidater.

Etter en grundig vurdering, og der juryen uttaler at alle kandidatene var gode, konkluderte man med at BI Cancer Research Award for 2012 går til

Hans Henrik Strøm

for hans poster "CONCOMITANT CHEMORADIATION GIVES SIGNIFICANT SURVIVAL AND HRQOL BENEFITS IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED STAGE III NON SMALL CELL LUNG CANCER (NSCLC) NOT ELIGIBLE FOR RADICAL TREATMENT: A RANDOMIZED TRIAL BY THE NORWEGIAN LUNG CANCER STUDY GROUP" som ble presentert på årets europeiske onkologikongress (ESMO). Posteren ble der også premiert med en poster-prize, i konkurranse med flere hundre andre postere.

Strøm har utrettelig arbeidet med planlegging og gjennomføring av studien, og selv om alle slike studier er et resultat av bidrag fra mange er det likevel Strøm som har stått i bresjen og skal ha hovedæren.

Prisbeløpet er på kr 40.000,-

Vi gratulerer! Og ønsker samtidig alle lykke til med forberedelsene fram mot neste års utdeling!


Hans Henrik Strøm mottar pris og blomster fra juryformann Ellinor Heitmann (foto: Paal Fr Brunsvig)