Program Onkologisk forum 2014

Norsk Lungekreftgruppe: Program Onkologisk forum 19.-21. nov 2014, Oslo (Holmenkollen Park Hotell)

Onsdag kveld, 19.11.14 17-1930, Medlemsmøte
17-1715: Velkommen, kort rapport fra siste år (Odd Terje Brustugun, DNR)
Pakkeforløp
1715-1725: Pakkeforløpsarbeidet (Sveinung Sørhaug, St Olav)
1725-1740: Lokale forløpserfaringer (Trine Stokstad, St Olav)
1740-1810: Pakkeforløpserfaringer fra Danmark (Jens Benn Sørensen, Rigshospitalet, København))
1810-1825: diskusjon
Handlingsprogram
1825-1840: Nytt kontrollkapittel (Øystein Fløtten, Haukeland)
1840-1855: Nytt kapittel om nevroendokrine svulster (Nina Helbekkmo, UNN)
Forskning
1855-1905: IDA/Thora, statusrapport (Bjørn Henning Grønberg, St Olav)
1905-1930: Forskningsnytt (Åslaug Helland/Brunsvig, DNR)
 
Torsdag 20.11 1330-1730
1330-1335 Velkommen, introduksjon (Odd Terje Brustugun, DNR)
Molekylær utredning (Møteleder: Odd Terje Brustugun)
1335-1400 Personalized treatment of lung cancer (Charles Ferte, IGR, Frankrike)
1400-1415 Norsk tilnærming (Åslaug Helland, DNR)
1415-1430 Patologens synsvinkel (Lars Helgeland, Haukeland)
1430-1440 Diskusjon
Kirurgi/tidlig stadium (Møteleder: Rune Kvåle, Haukeland)
1445- 1505 VATS (Alexander Wahba, St Olav)                                               
1505-1520 Lungesparende strategier ved lungekreftkirurgi (Pirjo-Riitta Salminen, Haukeland)
1520-1540 Stereotaksi vs kirurgi, et europeisk initiativ (Odd Terje Brustugun, DNR)
1540-1615 Pause
Geriatrisk lungeonkologi (Møteleder: Ellinor Heitmann, Ringerike)
1615-1625 Innledende kasuistikk (Ellinor Heitmann, Ringerike)
1625-1640 Geriatrisk onkologi fra onkologens synsvinkel (Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet, Hamar)
1640-1655 Geriatrisk onkologi fra geriaterens synsvinkel (Siri Rostoft, Diakonhjemmet)
1655-1705 Diskusjon
Forskning (Møteleder: Ellinor Heitmann, Ringerike)
1705-1715 Fase-I/II-studier (Paal Fr. Brunsvig, DNR)
1715-1725 Utdeling av BI Cancer Research Award (Ellinor Heitmann, Ringerike)
1725-1730 Oppsummering (Odd Terje Brustugun)