BI Cancer Research Award 2016

Norsk Lungecancer Gruppe vil i 2016 dele ut et stipend for å stimulere til forskning innen fagområdet lungekreft for økt kunnskap innen fagfeltet og økt rekruttering til fagområdet. Har du hatt poster/vitenskapelig innlegg i inneværende år (1/11-15 – 28/10-16) kan du sende dette i pdf-format vedlagt utfylt skjema til bedømmelseskomiteen ved ellinor.heitmann@vestreviken.no

Stipendet (BI Cancer Research Award) er på kr 40 000 og er gitt av Boehringer Ingelheim Norway. Bedømmelseskomiteen står fritt om stipendet skal deles mellom flere kandidater.

Søknadsfrist 28. oktober 2016

Krav til søknaden
Poster/vitenskapelig innlegg om forskningsarbeidet skal være innen fagområdet lungekreft og gjelder både nye og pågående prosjekt; være seg basalforskning, epidemiologi, diagnostisering, behandling, rehabilitering etc.

Søknaden vurderes av bedømmelseskomiteen:
Ellinor Heitmann            ellinor.heitmann@vestreviken.no
Paal Fr. Brunsvig          pfb@ous-hf.no
Stein Sundstrøm           stein.sundstrom@stolav.no

Kunngjøring
Vinneren/e vil bli annonsert på NLCG fagmøtet på Onkologisk Forum i Trondheim 17.-18. november 2016

Forutsetninger
Tildeling vil skjer i henhold til samarbeidsavtalen mellom Dnlf og LMI og samarbeidsavtalen mellom Boehringer Ingelheim og NLCG. Boehringer- Ingelheim inngår ikke i bedømmelseskomiten men vil få tilsendt kopi av innstillingslisten som dokumentasjon.