BI Cancer Research Award 2014

På høstens Onkologisk forum delte Norsk lungekreftgruppe for tredje gang ut et stipend (BI Cancer Research Award) i form av en pris til "Årets beste poster". Prisbeløpet er på totalt kr 40.000,- og er donert av legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim. Formålet med prisen er å stimulere til forskning innen fagområdet lungekreft, for økt oppmerksomhet om sykdommen, og som et bidrag til økt rekruttering til fagfeltet.

En uavhengig komitè bestående av lungelege Ellinor Heitmann og onkologene Stein Sundstrøm og Paal Fr. Brunsvig har vurdert et antall innsendte postere.

Etter en grundig vurdering, og der juryen uttaler at alle kandidatene var gode, konkluderte man med at BI Cancer Research Award for 2014 går til

Oluf Dimitri Røe og Robin Mjelle, for posteren

"“HUNTing” early diagnostic biomarkers for lung cancer / mesothelioma : a pilot analysis from the Cancer-Biomarker-HUNT study.", som ble presentert på IMIG-kongressen (International Mesothelioma Interest Group), 22-24 okt., Cape Town, Sør-Afrika.

Posteren kan sees her.

Vi gratulerer!