Tverrfaglig møte om lungekreft

Norsk lungekreftgruppe i samarbeid med Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for lungekreft inviterer alle leger og annet helsepersonell (sykepleiere, koordinatorer etc) med interesse for lungekreft til et tverrfaglig lungekreftmøte ved Radiumhospitalet fredag 22. mai, kl 9-15!

Fra programmet:
- Screening og Kvalitetsregister: Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret
- Hvor lang tid må det ta? Erfaringer m/forløpstider fra Sørlandet Dan Lærum, lungelege, Sørlandet sykehus, Kristiansand
- PET-CT ved lungekreft Boel Johnsen, nukleærmedisiner, Haukeland universitetssjukehus
- Kasuistikker Øystein Fløtten, lungelege, Haukeland universitetssjukehus
- Immunoscore – nyttig tillegg til TNM? Tom Dønnem, onkolog, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
- Nytt fra translasjonsforskning, og aktuelle kliniske studier Åslaug Helland, onkolog, Radiumhospitalet/studiesykepleiere
- NLCG-studier: IDA og THORA Bjørn Henning Grønberg, onkolog, St Olav
- Pleuradren, klinisk nytte i palliasjon Even Høye, lungelege, Sykehuset Innlandet, Elverum
- Røykestopp-strategier i forbindelse med behandling Anne-Gro Buerskog, stråleterapeut, Stavanger universitetssykehus

Vi håper på godt oppmøte, det er viktig å kunne møtes for å samtale om felles gleder og utfordringer. Vi har forøvrig valgt å ikke invitere legemiddelindustrien til dette møtet.

Møtet er gratis, inkludert god lunch! Men reisen må den enkeltes arbeidsgiver bekoste.


Klikk her og send påmelding nå!