ETOP-workshop Amsterdam 20.-22. august 2015

"The 4th ETOP Residential Workshop for young investigators in the field of thoracic malignancies" holdes i Amsterdam, 20.-22. august 2015. Norske yngre lungekreftforskere har deltatt på flere av de tidligere kursene, med stort utbytte. Kurset er gratis siden NLCG er medlem i ETOP, reise dekkes av NLCG.

Se vedlagt informasjon. Merk påmeldingsfrist 15. juni. Det bes om at påmelding gjøres via et av styremedlemmene i NLCG.