Onkologisk forum 2015, lungekreftprogam

Møtested Clarion Hotel Energy, Stavanger.
Se også onkologiskforum.org

Medlemsmøte onsdag  18.11. kl 16-1930
Møteledelse: Sveinung Sørhaug og Øystein Fløtten
1600 - 1605:     Velkommen
1605 - 1625:     Nytt fra NLCG. Endringer i handlingsprogrammet. Studier. (Odd Terje Brustugun)
1625 - 1640:     IDA/THORA-studiene. (Bjørn Henning Grønberg)
1640 - 1700:     Kirurgi ved N2-sykdom? Hvem bør opereres? Neoadjuvant kjemoterapi? (Per Magnus Haram)
                            Diskusjon
1700 - 1725:     Pause
1725 - 1740:     Screening, kort status (Haseem Ashraf)
1740 - 1755:     Lungekreftregisteret (Lars Fjellbirkeland)
1755 - 1805:     Valg av valgkomite.
1805 - 1830:     Pause
1830 - 1900:     Diskusjon rundt nye dyre legemidler (Øystein Fløtten innleder)
1900 - 1930:     Diskusjon: Funksjonsfordeling av lungekreftbehandling i Norge: lungelege vs onkolog (Ellinor Heitman innleder)
 
 
Parallellsesjon torsdag 19.11 kl 1330-1730
Møteledelse: Eva Gravdahl og Nina Helbekkmo
1330 - 1535:     Felles for Norsk lungekreftgruppe og Norsk palliativ forening
1330 - 1335:     Welcome
1335 - 1405:     Camilla Zimmermann: Early integration of palliative care for lung cancer patients.
1405 - 1420:     Endre Røynstrand : Norwegian status and experience of palliative lung cancer care
1420 - 1435:     Coffee break
1435 - 1505:     Martin Kocher: Radiotherapy of brain metastases from lung cancer. Diagnostics. Stereotactic therapy vs whole brain therapy. Different stereotactic techniques. Special issues in small cell lung cancer.
1505 - 1520:     Odd Terje Brustugun: Systemic therapy of brain metastases. Indications for supportive treatment only?
1520 - 1535:     Discussion: Need for a novel algorithm for treatment of brain metastases?
1535 - 1605:     Coffee break
 
Møteledelse: Elin Richardsen og Ellinor Heitmann
1605 - 1625:     Ny medikamentell behandling ved lungekreft, inkl immunterapi (Åslaug Helland)
1625 - 1640:     Behandling av solitære metastaser / oligometastaser (Bjørn Henning Grønberg).
1640 - 1655:     Egne erfaringer, og nyheter innen lungekreftpatologi (Emiel Janssen)
1655 - 1710:     Nytt om utredning av små lungeknuter (SPN) (Michael Schubert)
1710 - 1720:     BoehringerIngelheim-pris for beste poster/innlegg (Ellinor Heitmann)
1720 - 1730:     Oppsummering