Stor internasjonal forsknings-tildeling

Forskningsprosjektet ”Cancer Biomarkers in HUNT” er  nettopp blitt tildelt 300 000 USD for 2016-2018 av den internasjonale lungekreftorganisasjonen IASLC og Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation (ALCF) for å støtte deres arbeide med å finne en poly-markør i serum for tidlig diagnostikk av lungekreft. Initiativtager og leder av konsortiet er Oluf Dimitri Røe, onkolog, overlege ved Sykehuset Levanger og associate professor ved Aalborg Universitetshospital der molekylærbiolog/post-doc Robin Mjelle ved NTNU er en nøkkelperson for de videre analyser. Prof. Pål Sætrom ved NTNU og Prof. Ioannis Tsamardinos, University of Crete er bioinformatikkansvarlige og Prof. Kristian Hveem er leder ved HUNT Biobank. Studien involverer forskere fra flere land og de fleste analysene gjøres ved Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin og SINTEF.
 
Ved hjelp av datamateriale og serum-prøver fra Helse-Undersøkelsen i Nord-Trøndelag vil man utvikle en ny klinisk lungekreft prediksjons-modell for røykere og ex-røykere samt påvise bl.a. microRNA proteiner og metabolitter som er differensiellt uttrykt i serum 1-4 år før kreft-diagnosen.  Målet er at man i løpet av en 3-års periode  vil ha en klinisk risiko-prediktor som kan brukes til å velge personer med høyest risiko som trenger biologisk screening, samt en validert biologisk test som kan brukes for å velge de som trenger CT.
 
Tildelingen ble begrunnet med studiens innovative vinkling for tidlig diagnostikk av lungekreft.

NLCG gratulerer!