Nasjonalt tverrfalig lungekreftmøte 27. mai 2016

Sted: Radiumhospitalets forskningsbygg, auditoriet

Påmelding: http://goo.gl/forms/7kZ5ULyyZw
 
 
0900-0930:    Registrering, frukt og kaffe

0930-0950:    Velkommen, nytt fra NLCG og Kompetansemiljøet
                     Åslaug Helland & Odd Terje Brustugun, onkologer, Radiumhospitalet

0950-1020:    Lungekreft – utfordringer og muligheter sett fra sentraladministrasjonen
                     Torunn Janbu, avd direktør sykehustjenester, Spesialisthelsetjenestedivisjonen, Hdir

1020-1035:    Pakkeforløpsutfordringer
                     Ellinor Heitmann, lungelege, Ringerike sykehus
 
1035-1045:    Diskusjon

1045-1110:    Pause
 
1110-1120:    Aktuelle kliniske studier og immunterapi
                    Åslaug Helland, onkolog, Radiumhospitalet/studiesykepleiere

1120-1130:    NLCG-studier: IDA, THORA og NARLAL-2
                     Bjørn Henning Grønberg, onkolog, St Olav

1130-1150:    Røykestopp-strategier i forbindelse med utredning og behandling av lungekreft
                     Astrid Nylenna, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 
1150-1200:    Diskusjon
 
1200-1245:    Lunsj

1245-1305:    Hva leder til «feil», og hvordan kan man redusere risikoen?
                     Elin Richardsen, patolog, UNN og Per Magnus Haram, torakskirurg, St Olav
 
1305-1320:    Problemstillinger rundt systemisk behandling – primum non nocere?
                     Øystein Fløtten, lungelege, Haukeland universitetssjukehus

1320-1330:    Diskusjon
 
1330-1350:    Pause

1350-1450:    Når skaden er skjedd – den vanskelige samtalen. Ivaretakelse av pasient eller pårørende
                     Trond Mjaaland, psykolog PhD, Somsagt
                      
1450-1500:    Oppsummering    

Filer: