Onkologisk forum

Årets Onkologisk forum arrangeres i år i Trondheim 16-18. november. For påmelding og generell informasjon, se www.onkologiskforum.org.

Norsk lungekreftgruppe avholder som vanlig "medlemsmøte" onsdag ettermiddag, og en parallellsesjon torsdag ettermiddag.

Programmet er som følger:

Medlemsmøte onsdag 16.11. kl 16-1930
 
Møteledelse: Paal Brunsvig (OUS-Radiumhospitalet)
1600 - 1620:     Årsrapport fra NLCG. Endringer i handlingsprogrammet (Odd Terje Brustugun, leder NLCG, OUS-Radiumhospitalet)
1620 - 1635:     IDA/THORA/NARLAL2/immunterapi-studie (Bjørn Henning Grønberg, St Olav)
1635 - 1645:     HAST-studien – subgruppeanalyser (Tarje Halvorsen, St Olav)
1645 - 1655:     N3-sykdom og «limited disease» ved småcellet lungekreft (Christine Valan, St Olav)
1655 - 1715:     Valg (Nina Helbekkmo, Bjørn Jacobsen, Frøydis Stornes)
 
1715 - 1745:     Pause
 
Møteledelse: Ellinor Heitmann (Ringerike sykehus)
1745 - 1800:     Lungekreftregisteret (Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet)
1800 - 1820:     Dyre kreftlegemidler, og ressursbruk generelt ved lungekreft (Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest)
1820 - 1830:     Diskusjon
 
1830 - 1900:     Pause
 
Møteledelse: Elin Richardsen (UNN)
1900 - 1915:     Blodbasert tidlig-deteksjon av lungekreft (Oluf D Røe, Levanger & NTNU)
1915 - 1925:     Screening for lungekreft, kort status (Haseem Ashraf, Ahus)
1925 - 1930:     Oppsummering
 
 
Parallellsesjon torsdag 17.11 kl 1330-1730
 
Møteledelse: Sveinung Sørhaug (St Olav)
1330 - 1345:     PET-teknikk (inkl MR-PET) og PET i handlingsprogrammet (Mariane Myrthue, St Olav)
1345 - 1400:     PET-kapasitet – hvem skal få, og hvem skal ikke? (Mona E. Revheim, OUS)
1400 - 1415:     PET i doseplanlegging, og i Narlal (Nina Helbekkmo, UNN)
1415 - 1425:     PET ved SCLC (Bjørn Henning Grønberg, St Olav)
1425 - 1435:     PET ved lungekreftscreening? (Haseem Ashraf, Ahus)
1435 - 1445:     PET-kasuistikker (Modar Al-Zubaydi, Haukeland universitetssjukehus)
 
1445 - 1515:     Kaffepause
 
Møteledelse: Øystein Fløtten
1515 - 1530:     Nytt innen industri-studier (Åslaug Helland, OUS-Radiumhospitalet)
1530 - 1540:     Status om immunterapi (Odd Terje Brustugun, OUS-Radiumhospitalet)
1540 - 1600:     Ressursbruk ved lungekreft (Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo Economics & prof em UiO)
1600 - 1610:     Diskusjon
 
1610 - 1635:     Kaffepause
 
Møteledelse: Lars Fjellbirkeland
1635 - 1650:     Nytt TNM-system, kliniske implikasjoner (Kristin Nesgård, St Olav)
1650 - 1700:     Kasuistikk-eksempel ved ny TNM (Janna Berg, Sykehuset i Vestfold)
1700 - 1710:     Diskusjon
1710 – 1720: Utdeling av BI poster pris (Ellinor Heitmann)
1720 - 1730:     Oppsummering