Brev angående ressurssituasjonen for lungekreftomsorgen i Norge

Beslutningsforum vedtok 26/9-16 at pasienter med ikke-småcellet lungekreft med tilbakefall etter minst en linje cellegift nå kan tilbys det immunterapeutiske legemidlet pembrolizumab (Keytruda) dersom markøren PD-L1 påvises i svulstvev.

Norsk lungekreftgruppe ønsker overfor sykehusdirektørene og relevante avdelingsledere å påpeke noen konsekvenser av dette vedtaket, utover de rene legemiddelkostnadene, som kan få betydning for ressurstilgang. Et brev angående dette er derfor sendt til alle sykehusdirektører.