Nasjonalt tverrfaglig lungekreftmøte 5. mai 2017

Norsk lungekreftgruppe, i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø for lungekreft, har i noen år arrangert et nasjonalt, tverrfaglig møte om lungekreft. Så også i år, og møtet ble holdt 5. mai. 75 deltagere fra 24 ulike sykehus fikk høre et variert og godt program. Noen av foredragene er nå lagt ut, se klikkbare linker under.

PROGRAM:
0900-0930: Registrering, frukt og kaffe
0930-0950: Velkommen, nytt fra NLCG Odd Terje Brustugun, onkolog, Drammen sykehus
0950-1015: Når man så gjerne skulle kunne gitt behandling… Etiske betraktninger rundt nye dyre medikamenter Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, UiO
1015-1025: Diskusjon
1025-1045: Den vanskelige ECOG-vurderinga Siri Rostoft, geriater, OUS
1045-1115: Pause
1115-1130: Aktuelle kliniske studier Åslaug Helland, onkolog, Radiumhospitalet/studiesykepleiere
1130-1150: Molekylær patologi – en oppdatering Lars Helgeland, patolog, Haukeland universitetssjukehus
1150-1200: Diskusjon
1200-1250: Lunsj
1250-1305: Kartlegging av pasienter med hjernemetastaser, betydning for behandlingsvalg? Olav Yri, post-doc, OUS
1305-1325: Nytt TNM. Kliniske eksempler Kristin Nesgård, radiolog, St Olavs hospital
1325-1335: Diskusjon
1335-1405: Pause
1405-1420: Røykeslutt i forbindelse med lungekreftbehandling Kristin Byrkje, Kreftforeningen
1420-1440: Bør det utarbeides nasjonale pasientinformasjons-skriv for lungekreft? Bjørn Henning Grønberg, onkolog, St Olavs hospital
1440-1450: Diskusjon
1450-1500: Oppsummering