Lungekreftprogrammet under Onkologisk forum

Programmet for lungekreft under årets Onkologisk forum er nå klart (se under)! Møtet avholdes på Holmenkollen Park Hotel 15-17. november. Medlemsmøtet onsdag ettermiddag krever ingen påmelding, mens for å delta på møtet torsdag må man være påmeldt via www.onkologiskforum.org.

 
Vi tror programmet vil være interessant for alle faggrupper som jobber inn mot lungekreft, med innlegg om både radiologi, patologi, kirurgi, lungemedisin og onkologi.

 

Medlemsmøte onsdag 15.11. kl 16-1930

Møteleder: Paal Fr. Brunsvig (OUS-Radiumhospitalet)
1600 - 1630:     Årsrapport fra NLCG. Endringer i handlingsprogrammet. Nytt fra ESMO. (Odd Terje Brustugun, Drammen sykehus )
1630 – 1650:    Nytt fra WCLC (Janna Berg, Sykehuset i Vestfold)
1650 - 1720:     Pågående og planlagte studier: IDA/THORA + ACHILLES og SALSA, NARLAL2 og HERA (Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital)
1720 - 1725:     Valg av ny lungelegerepresentant fra Helse Vest (Valgkomiteen ved Frøydis Stornes)
1725 – 1740:    Gjennomgang av statutter (styret)
 
1740 - 1805:     Pause
 
Møteleder: Sveinung Sørhaug (St Olavs hospital)
1805 - 1820:     Årsrapporten fra Kreftregisteret (Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet)
1820 - 1830:     Lungekreftregisteret/KREMT (Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet)
1830 - 1840:     Diskusjon
 
1840 - 1900:     Pause
 
Møteleder: Marianne Aanerud (Haukeland universitetssjukehus)
1900 - 1920:     Stråleterapi: Hva ligger til grunn for forskjeller i stereotaksi-andel mellom sykehus (Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital / Modar Al-Zubaydi, Haukeland universitetssjukehus)
1920 - 1930:     Diskusjon og oppsummering
 


 

Parallellsesjon torsdag 16.11 kl 1330-1730

Møteleder: Per Magnus Haram (St Olavs hospital)
1330 – 1400:    Kirurgi ved N2-sykdom (Jesper Andreasson, Lund universitetssykehus, Sverige)
1400 – 1410:    Diskusjon
 
1410 – 1440:    Kaffepause
 
Møteleder: Lars Fjellbirkeland (OUS - Rikshospitalet)
1440 - 1450:     Spektral-CT (Haseem Ashraf, Ahus)
1450 - 1500:     Miniprobe (Frøydis Stornes, OUS - Ullevål)
1500 - 1510      SuperDimension (Vidar Søyseth, Ahus)
1510 - 1525:     CT-veiledet biopsi (Georg Mynarek, OUS - Rikshospitalet)
1525 - 1550:     Paneldebatt (alle)
 
1550 - 1630:     Kaffepause
 
Møteleder: Per Christian Moe (UNN - Tromsø)
1630 - 1700:     «Deep learning» - til nytte i patologi-diagnostikk? (Håvard Danielsen, OUS - Radiumhospitalet)
1700 - 1720:     Standardiserte besvarelser, hva bør de inneholde 1) patologi (Sissel Wahl, St Olavs hospital) og 2) radiologi (Haseem Ashraf, Ahus)
1720 - 1730:     Diskusjon og oppsummering