Nasjonalt tverrfaglig lungekreftmøte 4. mai 2018

Også i år arrangerte Norsk lungekreftgruppe et Nasjonalt tverrfaglig møte om lungekreft, 4. mai 2018 i Auditoriet, Forsknings-bygget, Radiumhospitalet
 
Møtet arrangeres for leger, sykepleiere, stråleterapeuter og andre "helsearbeidere" med interesse for lungekreftfeltet, og som tidligere år var møtet ikke åpent for representanter for farmasøytisk industri.

Her er pdf-versjoner av foredragene

Velkommen, nytt fra NLCG Odd Terje Brustugun, Drammen sykehus
Immunterapi ved småcellet lungekreft Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital
Sarkopeni-studien, de viktigste resultater Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital
Er luftforurensing en relevant årsak til lungekreft? Jørn A. Holme, forskningssjef, Avd for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Aktuelle kliniske studier Mette Sprauten, Radiumhospitalet/studiesykepleiere
App som supplement i oppfølgning ved lungekreft? Erfaringer fra gyn-kreft Ingvild Vistad, Sørlandet Sykehus Kristiansand
Emosjonell utmattelse – hvordan kan det forebygges? Tron Svagård, leder ved Villa Sana, Modum Bad
Strålebehandling av st III, ca pulm, Rene van Helvoirt, Sørlandet Sykehus Kristiansand
Kvalitetsregisteret for lungekreft, hvordan kan vi øke innmeldingen? Lars Fjellbirkeland, OUS-Rikshospitalet