Nasjonalt tverrfaglig lungekreftmøte 4. mai 2018

Også i år arrangerer Norsk lungekreftgruppe et Nasjonalt tverrfaglig møte om lungekreft, 4. mai 2018 i Auditoriet, Forsknings-bygget, Radiumhospitalet
 
Møtet arrangeres for leger, sykepleiere, stråleterapeuter og andre "helsearbeidere" med interesse for lungekreftfeltet, men som tidligere år er møtet ikke åpent for representanter for farmasøytisk industri.

Det er ingen påmeldingsavgift, og gratis lunsj. Reise må den enkeltes arbeidsgiver bekoste.
 
Påmelding via denne linken
(åpne evt nettsiden på en privat pc eller smartphone om linken er sperret på sykehusnettet)

Program:

0900-0930: Registrering, frukt og kaffe
0930-0945: Velkommen, nytt fra NLCG Odd Terje Brustugun, Drammen sykehus
0945-1020: The next big thing in lung cancer Egbert Smit, NKI, Nederland
1020-1030: Diskusjon
1030-1050: Er luftforurensing en relevant årsak til lungekreft? Jørn A. Holme, forskningssjef, Avd for luft og støy, Folkehelseinstituttet
1050-1115: Pause
1115-1130: Aktuelle kliniske studier Mette Sprauten, Radiumhospitalet/studiesykepleiere
1130-1145: App som supplement i oppfølgning ved lungekreft? Erfaringer fra gyn-kreft Ingvild Vistad, Sørlandet Sykehus
1145-1155: Diskusjon
1155-1245: Lunsj
1245-1325: Emosjonell utmattelse – hvordan kan det forebygges? Tron Svagård, leder ved Villa Sana, Modum Bad
1325-1335: Diskusjon
1335-1400: Pause
1400-1425: Immunterapi ved småcellet lungekreft Bjørn Henning Grønberg, St Olavs hospital
1425-1445: Sarkopeni-studien, de viktigste resultater Bjørg Sjøblom, OUS
1445-1455: Diskusjon
1455-1500: Oppsummering