Retningslinjer for stråleterapi

Retningslinjene er utarbeidet av Stråleterapigruppa - NLCG, i samarbeid med KVIST-gruppa i Strålevernet. Sist oppdatert høst 2016.

Faglige anbefalinger for kurativ strålebehandling av ikke-småcellet lungekreft

Faglige anbefalinger for kurativ strålebehandling av småcellet lungekreft

Faglige anbefalinger for palliativ strålebehandling av lungekreft
 PLEXOPATI
Nevropati etter strålebehandling som involverer plexus brachialis skal man være oppmerksom på, selv om faren for tumor-forårsaket nevropati ofte kan være vel så stor som stråleindusert nevropati. Her er litt informasjon om problemstillingen:

Artikkel i IJROBP (Røde journal) 2013

Utdrag av foredrag fra verdenskongressen for lungekreft, Sydney 2013

Atlas over anatomien og strålerelaterte "Organs at risk" (fra RTOG)