Handlingsprogramgruppa

Redaksjonskomitèen for utarbeidelse av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Odd Terje Brustugun, Onkolog, Vestre Viken (leder)

Mette Sprauten, Onkolog, OUS 
Anne Kari Knudsen, Palliativ medisiner, OUS
Haseem Ashraf, Radiolog, AHUS
Sverre Fluge, Lungelege, Helse Fonna
Modar Al-Zubaydi, Onkolog, Helse Bergen
Sveinung Sørhaug, Lungelege, St. Olavs
Per Magnus Haram, Thoraxkirurg, St. Olavs
Sissel Wahl, Patolog, St. Olavs
Nina Helbekkmo, Onkolog, UNN
Terje Tollåli, Lungelege, Nordlandssykehuset Bodø
Ellen Fagerberg, Fastlege
Line Cecilie Christiansen, Fastlege
Lene Juvet, Kunnskapssenteret