BI Cancer Research Award 2013

På høstens Onkologisk forum delte Norsk lungekreftgruppe for andre gang ut et stipend (BI Cancer Research Award) i form av en pris til "Årets beste poster". Prisbeløpet er på totalt kr 40.000,- og er donert av legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim. Formålet med prisen er å stimulere til forskning innen fagområdet lungekreft, for økt oppmerksomhet om sykdommen, og som et bidrag til økt rekruttering til fagfeltet.

En uavhengig komitè bestående av lungelege Ellinor Heitmann og onkologene Stein Sundstrøm og Paal Fr. Brunsvig har vurdert et antall innsendte postere.

Etter en grundig vurdering, og der juryen uttaler at alle kandidatene var gode, konkluderte man med at BI Cancer Research Award for 2013 går til

Marius Lund-Iversen

for hans poster "AXL-expression and risk of relapse in NSCLC" som ble presentert på kongressen American Society of Clinical Pathology Annual Meeting i Boston.

Vi gratulerer! Og ønsker samtidig alle lykke til med forberedelsene fram mot neste års utdeling!


Patolog Marius Lund-Iversen, Oslo universitetssykehus - Radiumhospitalet